Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Creawerk

I. Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via onze internet winkel. 

II. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

III. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Creawerk. Creawerk is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Creawerk dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

V. De verzendkosten bij bestellingen tot € 55,00 voor brievenpost zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij bestellingen boven de € 55,00 neemt Creawerk de verzendkosten voor haar rekening. Bij geringe gewichten worden de verzendkosten handmatig aangepast. Dit wordt doorgegeven in de definitieve orderbevestiging.

De verzendkosten bij bestellingen tot € 85,00 voor pakketpost artikelen  zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij bestellingen boven de € 85,00  en tot 10 kg. neemt Creawerk de verzendkosten voor haar rekening. 

Bij bestellingen voor pakketpost  boven de 10 kg en waarvoor een volume toeslag geldt door post.nl geldt een toeslag op de verzendkosten. Deze wordt via de mail aan u doorgegeven.

VI. Voor bestellingen met een bestemming buiten Nederland gelden andere verzendings voorwaarden, de werkelijke verzendkosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever. Betaling vanuit het buitenland is mede dankzij IBAN/BIC tegenwoordig geen probleem. 

VII. De door Creawerk ontvangen bestelling wordt per email per omgaande bevestigd. Deze bevestiging is tevens de factuur van de gedane bestelling.

VIII. De betaling dient vooraf te geschieden (rembours zie artikel V en XI) door vooruitbetaling op rekeningnummer INGbank NL03INGB0005179572 t.n.v. Creawerk te Almere. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Betaling met IDeal  is mogelijk. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht. 

IX. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de Voorwaarden en gaat akkoord met de toepasselijkheid ervan.

X. Betaling door de klant binnen 14 werkdagen na de ontvangst van de door Creawerk verzonden mail bevestiging met werkelijk factuurnummer indien het een levering binnen Nederland betreft.

XI. Rembours leveringen zijn alleen in overleg mogelijk.

XII. Creawerk is niet verantwoordelijk voor het zoek raken en/of beschadiging van bestellingen door derden ( o.a. post.nl). De geleden schade kan niet verhaald worden op Creawerk. Meestal vinden we er in overleg wel een oplossing voor.

Indien u zekerheid wilt over het aankomen van de bestelling kunt u er voor kiezen de bestelling aangetekend te laten versturen. Met een track & Trace kunnen uw pakket of brievenbuspakje traceren, maar het is geen garantie of verzekering.

XIII. Bij ontvangst van de bestelling is de klant verplicht om te onderzoeken of de geleverde artikelen aan de bestelling beantwoorden, reclame op levering binnen 14 werkdagen na levering.

XIV. Prijzen zijn vast voor de duur van de bestelling, oftewel prijsverhogingen nadat een bestelling is gedaan worden niet meegenomen. Prijsverlagingen ten tijde van de looptijd van de bestelling worden WEL meegenomen door een creditering aan de klant. 

XV. De bij de artikelen gepubliceerde prijzen zijn in euro's en incl. BTW.

XVI. Afbeeldingen die op de site staan, kunnen binnen redelijke grenzen afwijken van het origineel. Bij twijfel wordt met de klant contact opgenomen voordat verzending plaatsvindt.

XVII. Levertijd is afhankelijk van de bestelde materialen maar zal in principe plaatsvinden binnen 10 werkdagen na ontvangst van de betaling. Alle opdrachten worden door een automatisch gegeneerde order binnen 5 minuten per e-mail aan u bevestigd.
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Mocht een product niet op voorraad zijn, dan wordt u hierover binnen 5 werkdagen per e-mail ingelicht waarbij wordt aangegeven wanneer de goederen kunnen worden geleverd. Mocht de verlate leveringsdatum voor de klant niet acceptabel zijn dan kunt u zonder enige kosten de opdracht annuleren.
Houdt u rekening met een verzend tijd van gemiddeld 2 dagen in Nederland. Rondom feestdagen kan dit wisselend  zijn.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

XVIII. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van ontvangst van de goederen. Voor overeenkomsten betreffende de levering van een goed uit verschillende zendingen de dag waarop u de laatste zending fysiek in het bezit krijgt. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u het bedrag van het bestelde artikel die u op dat moment heeft gedaan binnen 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug het hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijk transactie heeft verricht.

XIX. Retourzending van een product is alleen mogelijk na afstemming met Creawerk. Dit kan zowel via de mail als schriftelijk.  Zonder voorafgaand akkoord, worden geen producten teruggenomen. Producten die niet aan de door ons gestelde kwaliteitseisen voldoen zullen worden teruggenomen en aan de leverancier worden retour gezonden. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

XX. Misverstanden, verminkingen, vertragingen of door het niet juist overkomen van bestellingen en communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en Creawerk, dan wel tussen Creawerk en derden, voor zover het betrekking heeft op dat moment lopende overeenkomst tussen de klant Creawerk, is Creawerk niet aansprakelijk. Er zal wel altijd in onderling overleg naar een oplossing worden gezocht die voor alle partijen bevrediging geeft

XXI. Iedere tekortkoming die niet aan Creawerk kan worden toegerekend dient te worden beschouwd als overmacht, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van Creawerk.

XXII. In het geval men zelf artikelen op komt halen moet dit op afspraak welke in onderling overleg wordt vastgesteld.

XXIII. Brievenbus bestellingen binnen Nederland tot 55 euro binnen Nederland geven een maximum verzend bedrag van 4,95 euro en brievenbuspakje 5,25 euro. Postpakket bestellingen binnen Nederland tot 85 euro geven een verzend bedrag van 7,85 euro.

Bij bestellingen boven de 55 euro worden binnen Nederland geen verzendkosten berekend bij brievenbuspost en boven de 85 euro bij pakketpost ( m.u.v. van pakketten boven de 10 kg. dan wordt de toeslag doorberekend aan de koper )

XXIV.Voor verzendingen naar een adres buiten Nederland  zijn de verzendkosten of een gedeelte hiervan ALTIJD voor de opdrachtgever / International orders; shipment costs are always payed by the customer.


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39085964
Creawerk V.O.F.
Almere 

E-mail: info@creawerk.com

INGbank NL03INGB0005179572  (t.n.v. Creawerk)

Openstaande vorderingen worden in handen gegeven aan een incassobureau.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Aan:

Creawerk V.O.F.

Marlene Dietrichstraat 7

1325 LP Almere.

info@creawerk.com

 

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen*.

Besteld op(*)/ontvangen op(*):

Ordernummer:

Naam/Namen* consument(en)*:

Adres consument(*):

Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):

Datum:

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is